Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
70days

Παράταση 70 μέρες

Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλειψεις, όλων των κατηγοριών οχημάτων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από τη Σάββατο 14-3-2020 έως και την Κυριακή 3-5-2020. δίνεται δηλαδή παράταση για άλλες 25 ημέρες στα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου εκτός από τις 45 ημέρες που είχαν δοθεί.

Η παράταση έχει ως σκοπό την αποφυγή συνωστισμού από τους πολίτες στα ΚΤΕΟ, για να κατοχυρώσουν την εμπρόθεσμη προσέλευση. Κατά το διάστημα των 70 ημερών της παράτασης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμου ελέγχου Tα ΚΤΕΟ όλης της χώρας ανοίγουν επισήμως τη Δευτέρα 04.05.2020

Απαραίτητη προϋπόθεση να κλείσετε ραντεβού στα 22210-22222 & 11 154

Μην παραλείψετε τα 🧤γάντια και τη 😷μάσκα σας! Για την ασφάλεια όλων μας!

myKTEO team

Μετάβαση στο περιεχόμενο